O školeVzdělávací programZájmové útvaryAkce školy
  Ples školySRPŠ a Rada školySoutěže a práce žákůŠkola a obec 
SRPŠ a Rada školy
SRPŠ na škole má dlouholetou tradici. Rodiče se zajímají o dění na škole, zajímá je vše co se školou souvisí.Výbor SRPŠ se schází pravidelně několikrát do roka. Členské příspěvky opět jsou věnovány na akce pro děti a na rozvoj školy. Členské schůze SRPŠ se konají třikrát do roka podle potřeby. Při rozloučení na konci roku s 5. ročníkem rodiče rovněž pomáhají, aktivně se zúčastňují programu, zajišťují pohoštění a organizaci naší malé školní slavnosti. Zástupci z jednotlivých tříd přinášejí své poznatky z práce s dětmi a veškeré jejich připomínky se okamžitě řeší.

Rozloučení s 5. ročníkem

Již 13. rokem jsme pořádali ve spolupráci s radou školy 30. června  2006 slavnostní rozloučení na školní zahradě s našimi páťáky. Sešli se rodiče, žáci, učitelé , hosté. Zatančili jsme si, zazpívali, zahráli divadlo.
Při této příležitosti vystoupili v programu nejen žáci ZŠ Pičín , ale i ostatní žáci, kteří naši školu navštěvovali.
ZŠ Pičín, č. 23, okres Příbram, 262 25 Pičín     tel: 318625723     nase.posta@zs.picin.indos.cze-mail