O školeVzdělávací programZájmové útvaryAkce školy
  Ples školySRPŠ a Rada školySoutěže a práce žákůŠkola a obec 
Vzdělávací program
Výuka na škole probíhá podle programu Základní škola, 16847/96-2. Cizím vyučovacím jazykem je jazyk anglický v souvislosti na návaznost výuky na 2. stupni základní školy. Anglický jazyk je vyučován 3 hodiny týdně. Změnou ve výuce AJ je, že začíná již ve 3. ročníku jako povinný předmět. Pro přípravu na vyučování cizímu jazyku pracuje na škole již zmíněný kroužek anglického jazyka. Učebnice a výukové materiály jsou v jedné ucelené řadě vydavatelství Alter. K doplňkové četbě slouží žákovská knihovna. Rovněž učitelská knihovna je dosti dobře zásobená odbornou literaturou pro učitele i zájemce z řad rodičů. Snahou všech zaměstnanců školy je, aby škola dobře připravila své žáky na další stupeň vzdělávání, připravila je i na běžné životní situace a vštípila jim základní morální principy naší demokratické společnosti.
Celkový počet dětí na škole je 21. Učitelé mají vzhledem k tomu možnost se každému žáku individuálně věnovat. Škola jako taková vlastně pracuje na principu jedné velké rodiny s dostatečnou informovaností ze strany školy, rodičů a celé široké veřejnosti.

ZŠ Pičín, č. 23, okres Příbram, 262 25 Pičín     tel: 318625723     nase.posta@zs.picin.indos.cze-mail