O školeVzdělávací programZájmové útvaryAkce školy
  Ples školySRPŠ a Rada školySoutěže a práce žákůŠkola a obec 
Škola a obec
Škola v obci existuje od roku 1835 dle dochovaných záznamů v obecní kronice. Za tuto dobu prošla mnoha změnami, jak v organizaci výuky, tak i v počtu žáků a úpravách interiéru i exteriéru. Poslední přístavba místnosti ŠD proběhla v sedmdesátých letech. V průběhu posledních deseti let se na škole opravovala střecha, vyměňovaly podlahy, proběhla rekonstrukce topných kanálů,rekonstrukce WC. Na zahradě školy bylo zbudováno basketbalové hřiště a stojan na kola.Travnaté plochy v okolí školy a na zahradě jsou udržovány pomocí sekačky.O pomník před školou se starají pedagogové s dětmi. V jednotlivých třídách mají děti hrací plochy s kobercem, v jarních a letních měsících často probíhá výuka na zahradě.K tomuto účelu škola zakoupila zahradní nábytek, a slunečníky.Výhodné umístnění obce uprostřed lesů a rybníků umožňuje dětem časté vycházky do přírody a koupání zejména v rámci ŠD. O hlavních prázdninách byla provedena výměna oken. V současné době pokračuje zateplování školy.

Počítačová učebna

Díky sponzorům a obecním úřadům se nám podařilo vybudovat malou učebnu se čtyřmi počítači. Jsme napojení na Internet, ale pouze přes Telecom. Plánujeme lepší spojení a rozšíření počítačové techniky. Na počítačích probíhá ponejvíce výuka v čj, m a aj. Samozřejmě, že máme i hry, ale ty využíváme ve školní družině.
Na škole máme 4 počítače v rámci akce Internet do škol. Uzavřeli jsme smlouvu s firmou Autocont o servisu ke stávajícím počítačům. Stávající starší počítače byly rozmístěny ve třídách i s tiskárnami.
V počítačové učebně byl zřízen prostor pro kroužek keramiky a umístněny školní knihovny.
ZŠ Pičín, č. 23, okres Příbram, 262 25 Pičín     tel: 318625723     nase.posta@zs.picin.indos.cze-mail