O školeVzdělávací programZájmové útvaryAkce školy
  Ples školySRPŠ a Rada školySoutěže a práce žákůŠkola a obec 
Zálmové útvary
Ve školním roce 2006-2007 na škole pracuje celkem 5 zájmových kroužků. Jsme rádi, že můžeme nabídnout žákům i rodičům a celé široké veřejnosti v Pičíně a v okolí další zajímavé aktivity a zájmové činnosti, které obohatí nejen život naší obce, žáků, ale také naší dnešní společnosti mladých, kteří hledají sami sebe.

Kroužek anglického jazyka

Tento kroužek vede v letošním roce p. J. Vokurková. Dětem pomáhá v návyku na výslovnost, ohýbání jazyka a ke všem nutným návykům pro osvojení cizího jazyka. K základům aj na škole , k získání vztahu k jazykům všeobecně máme na škole dosti velké množství jazykových pomůcek , nahrávek a obrázků. Učíme se pracovat s obrázky, s textem, se slovníky, také si povídáme o reáliích angicky mluvících zemí.. Hlavně soutěžíme, hrajeme si a kreslíme. Chceme , aby nás to bavilo..

Počítačový kroužek

Tento rok jej vede pí. Táňa Pastuchová. Na škole máme malou počítačovou učebnu, kde je pět počítačů a jsme napojeni na síť Internet. Většina žáků naší školy ovládá základní postupy práce na počítači.V počítačovém kroužku se žáci zdokonalují v práci s různými programy.

Keramický

Kroužek vede Mgr. L. Krákorová. Výrobky z kroužku prodávají děti na jarmarku, který se na škole koná dvakrát ročně.

Vaření

Novinkou je kroužek vaření, který vede p. J. Bartošová.

ZŠ Pičín, č. 23, okres Příbram, 262 25 Pičín     tel: 318625723     nase.posta@zs.picin.indos.cze-mail