O školeVzdělávací programZájmové útvaryAkce školy
  Ples školySRPŠ a Rada školySoutěže a práce žákůŠkola a obec 
Akce školy

Škola v přírodě, pobyty žáků na horách

Každým rokem organizujeme pro žáky naší školy školy v přírodě, spojené s pobytem na horách. Kromě pobytu v jiném prostředí se žáci naučí základům lyžování, zvykají si na život mimo rodinu a mimo školu.
V letošním roce se náš pobyt uskuteční v chatě Čert, v Josefově Dole. Pro lyžování a bobování jsou přímo nádherné podmínky, sněhu je dostatek. Budeme soutěžit na téma ,, Za pohádkou Jizerských hor,,.
Zvítězili všichni a všichni se vrátili domů plni nových dojmů a zážitků.

Výuka plavání

Stalo se pravidlem, že každý rok všichni z nás navštěvujeme výuku plavání v příbramském bazénu. Zejména nové tobogány se nám zalíbily , příští rok pojedeme znovu, ale změna je v tom, že absolvujeme 20 lekcí.

Předvánoční zpívání

V předvánočním čase si s našimi žáky zazpíváme koledy v místním kostele, zavzpomínáme s celou rodičovskou veřejností, která nás při této akci podpoří. Popřejeme si, děti nadělí perníčky a přání a i to patří k dobrým vztahům na naší škole.

Školní výlet

Opět navštíváme psí útulek v Lazci, který navšetěvujeme každý rok. Stali jsme se jeho sponzory. Tradiční školní výlet teprve plánujeme.

Den Země na škole

V rámci Dne Země naše škola bude opět pokračovat ve spolupráci s firmou Kolařík při úklidu lesa a výsadbě stromků. Jako přípravu na RVP připravujeme na škole projektové vyučování s ekologickým zaměřením.

Časopis na škole

Na škole vydáváme školní občasník pod názvem Pičínské pětikvítko. V něm škola uveřejňuje aktuality ze života školy a hlavně literární a výtvarné práce žáků.

ZŠ Pičín, č. 23, okres Příbram, 262 25 Pičín     tel: 318625723     nase.posta@zs.picin.indos.cze-mail